หน้าหลัก >> ข้อมูลวัด/หน่วยงาน
ภาค: จังหวัด: อำเภอ: สถานะ:
ชื่อ

 

วัดหนองเลา

สถานะ (จัดระบบ)
วัดหนองเลา
หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
   
วัดสระทองเทพาราม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระทองเทพาราม
หนองแสง ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
วัดราชพฤกษ์สิงขร

สถานะ (จัดระบบ)
วัดราชพฤกษ์สิงขร
ขอนแก่น ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   
18 หมู่ 17

สถานะ (จัดระบบ)
18 หมู่ 17
นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
วัดป่าดอนหนาด

สถานะ (จัดระบบ)
วัดป่าดอนหนาด
ดอนหนาด ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีบุญเรือง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีบุญเรือง
บ่อบุ ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
   
วัดสุทธรังสิทธิ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสุทธรังสิทธิ์
มะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
   
วัดทองมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดทองมงคล
แห่ใต้ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   
วัดสว่างโพธิ์ชัย

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างโพธิ์ชัย
เมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
   
วัดสระพัง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระพัง
คำแดง ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสระโบสถ์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสระโบสถ์
ขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านกระยอม

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านกระยอม
กระยอม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   
วัดเจริญราษฎร์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเจริญราษฎร์
ในเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านดอนเกลือ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านดอนเกลือ
ดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดราศรีไสล

สถานะ (จัดระบบ)
วัดราศรีไสล
ฟ้าเลื่อม ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดเขวาทุ่ง

สถานะ (จัดระบบ)
วัดเขวาทุ่ง
เขวาทุ่ง ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
บ้านดอกไม้

สถานะ (จัดระบบ)
บ้านดอกไม้
ดอกไม้ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
รัตนมานิตย์

สถานะ (จัดระบบ)
รัตนมานิตย์
หัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
ศรีมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
ศรีมงคล
นาสีนวล ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
บ้านหนองบัวแดง

สถานะ (จัดระบบ)
บ้านหนองบัวแดง
หนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
ศิริมงคล

สถานะ (จัดระบบ)
ศิริมงคล
หนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
โพธิ์ศรีดงใหญ่

สถานะ (จัดระบบ)
โพธิ์ศรีดงใหญ่
ดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ข้อมูลการสำรวจ :
ข้อมูลการจัดการระบบ :
   
วัดสว่างบัวมาศ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสว่างบัวมาศ
บัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   
วัดศรีธาตุ

สถานะ (จัดระบบ)
วัดศรีธาตุ
สิงห์ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
   
วัดบ้านขี้เหล็ก

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดสุทัศน์

สถานะ (จัดระบบ)
วัดสุทัศน์
หมู่ 2 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดใต้

สถานะ (จัดระบบ)
วัดใต้
หมู่ 1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดโพธาราม

สถานะ (สำรวจ)
วัดโพธาราม
โพนเมือง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดเจริญราษฏร์

สถานะ (สำรวจ)
วัดเจริญราษฏร์
หนองบัวใหญ่ ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   
วัดบ้านเหล่าจั่น

สถานะ (จัดระบบ)
วัดบ้านเหล่าจั่น
เหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   
จำนวนที่พบ 614 แสดงหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] >>