Name :
     
E-mail :
     

Message :
  

Picture :

[

หน้า 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  
ชื่อผู้ส่ง ข้อความ
#00008

ขอส่งกำลังใจไปช่วยนักอนุรักษ์ใบลานทุกคนค่ะ

อีเมลล์ : [ ] วันที่ส่ง : [30 มกราคม 47, 7:39:09 ]

#00007

สู้เขา สู้เขา

อีเมลล์ : [ ] วันที่ส่ง : [30 มกราคม 47, 7:38:13 ]

#00006
นายโอ ณ ขอนแก่น

เกี่ยวกับประวัติวัดนะครับ ทางศูนย์ทำได้ดีมากเลยนะครับตัวอย่าง 1. ชื่อวัด วัดราชพฤกษ์สิงขร บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 17 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2. ชื่อเจ้าอาวาส พระอธิการรุ่ง ฉายา ขนฺติธมฺโม นามสกุล นินราษฎร์ อายุ 27 พรรษ 7
3. ตำแหน่งเจ้าอาวาสในการปกครองสงฆ์ ไม่มี
4. ประวัติวัด
วัดราชพฤกษ์สิงขร ตั้งอยู่เลขที่ 67 บ้านคำแก่นคูณ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
5. จำนวนเสนาสนะ
กุฏิ จำนวน 2 หลัง เก่า 1 หลัง และใหม่ 1 หลัง มีทั้งที่เป็นไม้และปูน
ลักษณะทางศิลปะเป็นแบบทรงไทย
โบสถ์ (สิม) จำนวน 1 หลัง เป็นหลังใหม่ 1 หลัง
ซุ้มประตู จำนวน 1 ซุ้ม เป็นซุ้มเก่า
พระประธาน จำนวน 4 องค์ ปางมารวิชัย
6. โบราณสถาน ไม่มี
7. โบราณวัตถุ มี 5 ประเภท
พระพุทธรูป 48 องค์ เป็นไม้
ใบลาน 55 ผูก ลานสั้น 25 ผูก ลานยาว 30 ผูก
ตู้พระธรรม 1 หลัง หีบพระธรรม 2 ใบ
นอกจากนี้แล้วผมมีความเห็นว่าทางโครงการน่าจะใส่ความรู้เกี่ยวกับที่มาของชื่อวัดแต่ละวัด การสร้างพระพุทธรูปไม้ การสร้างโปง ,กลองเพล ตลอดจนศิลปวัตถุต่างๆที่เก็บรักษาอยู่ในวัดดด้วยก็จะดีมากนะครับ ผมคิดว่าจะทำให้ เวปเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับใบลานและข้อมูลต่างๆที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่หลายท่านกลับมองไม่เห็นคุณค่าของศิลปวัตถุเหล่านี้ นี่คือมุมมองว่าที่บัณฑิตคนนึงนะครับ คงไม่ว่ากัน ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่าน ให้ทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางโครงการที่ตั้งเอาไว้นะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะเข้ามาเยี่ยมใหม่นะครับ ขอบคุณครับผม.

อีเมลล์ : [ ] วันที่ส่ง : [28 มกราคม 47, 11:39:00 ]

#00005
นายโอ ณ ขอนแก่น

น่าจะมีมีเรื่องราวประวัติของชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับ ตามความคิดเห็นของผมผมมีความเห็นว่าถ้าเรามีเฉพาะประวัติวัดเพียงอย่างเดียว ภาพของชุมชนยังไม่ชัดเจนพอ แต่ถ้าเราใส่ประวัดของชุมชนในพื้นที่ลงไปด้วยก็จะทำให้เราเห็นถึงกำเนิด พัฒนาการ ตลอดจนการคลี่คลายตัวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชชนแห่งนี้ด้วย และตรงนี้นี่เองที่จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับใบลานของคนในชุมชนแถบนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับผม ขอบคุณครับ

อีเมลล์ : [ ] วันที่ส่ง : [28 มกราคม 47, 11:26:58 ]

#00004
golf

เยี่ยมมากคับ

อีเมลล์ : [ ] วันที่ส่ง : [24 มกราคม 47, 15:43:53 ]

|กลับหน้าแรก| | ตอบคำถาม | | admin |