สำรวจวัดโนนสีลา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ได้สำรวจวัดโนนสีลา บ้านตำแย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้สำรวจแล้วพบว่าใบลานส่วนหนึ่งชำรุดเพราะขาดการเก็บรักษาที่ดี และได้มอบใบลานบางส่วนให้ทางโครงการเก็บรักษา
ซุ้มประตูวัดโนนสีลา
ศาลาการเปรียญ
ธาตุ
ใบลานที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
สภาพใบลานที่ชำรุด
สภาพใบลานที่ชำรุด
สภาพใบลานที่ชำรุด
สภาพใบลานที่ชำรุด
   

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster