ข่าววันที่29 ม.ค.2547
HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล

ภาพการสำรวจคัมภีร์ใบลานวัดบ้านดอนยม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มกราคม 2547


เจ้าอาวาสกำลังอ่านชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลาน
สภาพตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน
   
คณะผู้สำรวจกำลังอ่านเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเพื่อตรวจสอบรายชื่อและห่อคัมภีร์ใหม่
   
ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หัวหน้าคณะสำรวจถ่ายภาพกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสถ่ายภาพกับคัมภีร์ใบลานที่ห่อใหม่เรียบร้อยแล้ว
   

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา