ข่าววันที่22 ม.ค.2547
HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล

ภาพการสำรวจคัมภีร์ใบลานในเขตพื้นที่ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 มกราคม 2547

สภาพตู้เก็บคัมภีร์ใบลานวัดเขวาเก่า บ้านเขวาเก่า
   
สภาพคัมภีร์ใบลานที่นำออกจากตู้
   
คณะผู้สำรวจกำลังสัมภาษณ์เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสกำลังตรวจดูคัมภีร์ใบลาน
   
คณะผู้สำรวจกำลังตรวจสอบชื่อเรื่องและห่อคัมภีร์ใหม่
   
คณะผู้สำรวจถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสและพระภิกษุหลังจากภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา