ข่าวการสำรวจใบลาน
วัดศรีสมพร บ.แบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2547
วันที่ 1 กันยายน 2547
          
               คณะสำรวจโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มมส. ได้ออกสำรวจอย่างละเอียด จัดหมวดหมู่ รวมเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน ที่วัดศรีสมพร บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาสำรวจไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา สภาพคัมภีร์ใบลาน ห่อด้วยผ้าสีเหลือง (ผ้าจีวร) ผ้าสีเขียว อยู่ในหีบพระธรรม ซึ่งคัมภีร์ใบลานอยู่ในสภาพที่ดี เพราะทางวัดได้ให้ความใส่ใจในเรื่องการจัดเก็บ ทางคณะสำรวจได้นำเอาคัมภีร์ใบลานออกมาทำความสะอาดและจัดแยกชื่อเรื่อง
 
วันที่ 2 กันยายน 2547
               ทางคณะสำรวจได้จัดแยกชื่อเรื่อง แยกหมวดหมู่ ส่วนมากจะอยู่ในหมวด นิยายนิทานพื้นบ้าน ตำนานพุทธศาสนา ชื่อเรื่องส่วนใหญ่ได้แก่ สังฮอมธาตุ มูลนิพาน พระสูตร นิยายนิทานพื้นบ้าน ใบลานที่พบส่วนมากเป็นใบลานยาว จารด้วยอักษรธรรมอีสาน ส่วนอักษรขอมและอักษรไทยน้อยมีส่วนน้อย ภาษาที่ใช้ได้แก่ ภาษาอีสาน ภาษาบาลี

                    
 
วันที่ 3 กันยายน 2547
               ทางคณะสำรวจได้จัดเขียนใบบอกชื่อเรื่องของคำภีร์แต่ละมัดแล้วทำการห่อผ้าขาว สำหรับหมวดพระอภิธรรม พระวินัย พระสูตร ใช้ผ้าสีเหลือง เนื่องจากผ้าไม่พอ ในการใช้เชือกมักห่อคัมภีร์ซึ่งทางโครงการได้ใช้สีของเส้นด้ายเป็นสัญลัษณ์คือ สีเหลือง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก-สาวิกา สีเขียว มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ธรรมทั่วไป แบบเรียน สีฟ้า มัดคัมภีร์ใบลานประเภท นิยายนิทานพื้นบ้าน ชาดก วรรณกรรม สีขาว มัดคัมภีร์ใบลานประเภท พระอภิธรรม พระวินัย พระสูตร สีเทามัดคัมภีร์ใบลานประเภท เบ็ดเตล็ด สีแดง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ประเพณีพิธีกรรม บทสวด สีน้ำเงิน มัดคัมภีร์ใบลานประเภทตำนานเมือง กฎหมายโบราณ สีม่วง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท โหราศาสตร์ ตำรายา
 
  เรียบเรียง นายอธิราชย์ นันขันตี
   ถ่ายภาพ ๑.นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
              ๒.นายสัญญา วุฒิสาร
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster