การสำรวจใบลานในเขต อำเภอโกสุมพิสัย
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

             ๑)วัดดอนตูม ต.หัวขัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

             การสำรวจใบลาน : เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่อยู่จึงไม่สามารถสำรวจได้แต่ได้รับคำตอบจากพระลูกวัดว่ามีใบลานอยู่ส่วนหนึ่งกับเจ้าอาวาสทางโครงการจึงได้นัดกับทางวัดว่าจะมาสำรวจอีก วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียบเรียง ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster