การสำรวจใบลานในเขต อำเภอแกดำ
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

              อำเภอแกดำ เป็นอำเภอใหม่ที่ได้แยกออกจากอำเภอวาปีปทุมโดยมีวัดในอำเภอ จำนวน ๓๕ วัด ทางโครงการได้จัดหมายกำหนดการณ์ ออกสำรวจ จำนวน ๔ วัด โดยได้รับความอนุเคราะห์รถยนต์จาก งานยานยนต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              วัดแรกที่สำรวจ คือ ๑) วัดราชพฤกษ์สิงขร บ้านคำแก่นคูณ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
วัดราชพฤกษ์สิงขร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ปัจจุบัน มีพระอยู่ ๒ รูป คือ พระอธิการรุ่ง กันติธัมโม และ พระอภิชาติ ภูสิริต

              การสำรวจใบลาน : ทางวิทยาลัยครูมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) ได้ทำการสำรวจไว้เมื่อ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสสำรวจใบลาน ทางวัดได้เก็บรักษาใบลานไว้เป็นอย่างดี ใบลานมีประมาณ ๕๕ ผูกเป็นใบลานสั้นประมาณ ๓๐ ผูกและลานยาวประมาณ ๒๕ ผูก ทางโครงการจะได้มาสำรวจชื่อเรื่องและมัดห่อให้ทางวัดในครั้งต่อไป
              ๒) วัดทองนพคุณ บ.หมากค่า ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
วัดทองนพคุณตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านหมากค่า โดยมีพระครูวรคำ เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
   
              การสำรวจใบลาน : ได้รับข้อมูลจากพระลูกวัดว่าใบลานถูกเผาทำลายจากคนในอดีตเนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ และปล่อยให้ชำรุด ปัจจุบันจึงไม่มีใบลาน

              ๓) วัดโพธิ์ศรีแกดำ บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
              วัดโพธิ์ศรีแกดำ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ผู้ริเริ่มในการสร้างวัดคือ นายอวน บุญยะเพ็ง สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าโพธิ์ศรีแกดำ เพราะ มีต้นโพธิ์ศรีอยู่บริเวณวัด

                              

              การสำรวจใบลาน : พระและเจ้าอาวาสไม่อยู่จึงไม่สามารถทราบข้อมูลใบลานได้        

              ๔) วัดเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ชื่อเดิมคือวัดจันทภา ผู้ริเริ่มในการสร้างวัดคือ ๑.นายสุโพธิ์ ๒.นายขาน้อย ๓.นายจ้ำโหล่ย ๔.นายแหล่ ที่ดินตั้งวัดเป็นที่ดินสาธารณะต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดจันทภาเป็นวัดเหล่าจั่น ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖

           
               การสำรวจใบลาน : ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าใบลานในวัดไม่มี

เรียบเรียง ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster