ข่าววันที่15 ม.ค.2547
HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล

ภาพการสำรวจคัมภีร์ใบลานในเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่าและตำบลมะค่า

วันที่ 15 มกราคม 2547

    เจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณ บ้านปอแดง ตำบลขามเฒ่า
    สาธิตการเทศน์แบบโบราณ


วัดสว่างอารมณ์ บ้านมะค่า
สภาพคัมภีร์ใบลานของวัดสว่างอารมณ์ บ้านมะค่า
วัดเกษรเจริญผล บ้านมะค่า
ธรรมาสน์ ของวัดเกษรเจริญผล บ้านมะค่า
       
คณะผู้สำรวจถ่ายภาพคู่กับเจ้าอาวาสวัดเกษรเจริญผล บ้านมะค่า

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา