ข่าวการสำรวจใบลาน
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ออกพื้นที่สำรวจของโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงาน

 

DSC03741


DSC03748


DSC03749


DSC03750


DSC03751


DSC03752


DSC03753


DSC03789


DSC03790


DSC03798


DSC03799DSC03800DSC03801


DSC03802


DSC03803


DSC03815


DSC03816DSC03826DSC03827DSC03828DSC03830


DSC03831


DSC03832


DSC03833


DSC03834