การออกสำรวจวัดทองนพคุณ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  : : ประมวลภาพการออกสำรวจวัดทองนพคุณ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม และพิธีมอบวุฒิบัตร: :
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    - -> หัวข้อข่าว  
 

 
 
การออกสำรวจวัดทองนพคุณ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 
     
          วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2548 ที่ผ่านมา
         ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พาคณะนิสิต นักศึกษา อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมอักษรโบราณอีสานสำหรับนิสิต แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดอบรมอักษรโบราณ 2 ชนิด คือ อักษรธรรมอีสานและอักษรไทยน้อย พร้อมทั้งได้พาออกภาคสนามเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสารใบลาน และเพื่อให้ได้เห็นสภาพจริงของใบลานที่เก็บอยู่ตามวัด และปฏิบัติการอนุรักษ์เบื้องต้น หลังจากได้อบรมภาคทฤษฎีจนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว โดยทางโครงการ ได้เลือกวัดทองนพคุณ บ้านปะหลาน ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่ออกภาคสนาม
        ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก พระครูสุตธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยท่านเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด ความเป็นมาของใบลานที่มีอยู่ในวัด ตลอดจนถึงการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทางคณะ ฯ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอด 2 วันที่ทำกิจกรรม
 
   
   
   
   
 

 

 
 
 
 
เริ่มออกเดินทาง จากมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 8.30 น.
 
       
 
 
 
ท่านเจ้าอาวาสเล่าเกี่ยวกับประวัติวัด ความที่มาของใบลานที่อยู่ในวัด
 
 
 
 
       
 
 
ท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานไหว้พระขอขมาก่อนเริ่มทำกิจกรรมโดย ประธานโครงการ ฯ เป็นผู้นำฝ่าย มมส.
 
       
 
 
 
ซาบซึ้งในรสพระสัทธรรม
 
       
 
 
 
อ.สมัย วรรณอุดร อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับพัดยศ และตำแหน่งที่เกี่ยวกับพระสงฆ์
 
       
 
 
 
พลังศรัทธาอันล้นหลาม (หมอน ฯลฯ ที่คนมาทำบุญ)
ด่านแรกก่อนที่จะเจอใบลาน
 
       
 
 
 
สภาพใบลานและกล่องเก็บ ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
 
       
 
 
 
ทางคณะ ฯ ช่วยกันจัดเก็บหมอน ฯลฯ ที่กระจัดกระจายอยู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
เริ่มการดำเนินงาน (ทีละมัดๆ )
 
       
 
 
 
เหนื่อยแล้วก็ถ่ายรูป หมู่
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน (กินข้าววัดจะได้เรียนเก่งๆ)
 
 
 
 
 
 
เริ่มคัดแยกหมวดหมู่
 
 
 
 
 
 
เมื่อคัดแยกเรื่องเป็นหมวดหมู่แล้ว ก็ทำการห่อผ้าให้ใหม่
 
 
 
 
 
 
คัมภีร์ใบลานและกล่องเก็บใบลานที่ได้รับการชำระและจัดหมวดหมู่แล้ว
 
 
 
 
 
 
สำเร็จ !
หยุดพักครู่หนึ่ง หลังจากเสร็จการห่อใบลาน
 
 
 
 
 
 
หลังจากห่อเสร็จเรียบร้อย ก็นำคัมภีร์ใบลานไปเก็บไว้ที่เดิม
 
 
 
 
 
 
แห่พระธรรม มมส.
แห่พระธรรม มมส.
 
 
 
 
 
 
แห่พระธรรม มมส.
แห่พระธรรม มมส.
 
 
 
 
 
 
เรียงแถว ! เริ่มการจัดเก็บเข้าตู้
 
 
 
 
 
 
อ.สมัย วรรณอุดร นำคณะ ฯ จัดเรียงคัมภีร์ใบลานเข้าตู้ไว้ให้เป็นระเบียบ (ชั่วโมงบินสูง)
 
 
 
 
 
 
สภาพคัมภีร์ใบลานที่จัดเรียง เก็บเรียบร้อยแล้ว
 
       
 
 
 
ท่านพระครูสุตธรรมานุยุต กล่าวอบรมและขอบคุณหลังจากเสร็จกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
คณะ ฯ ไหว้พระไหว้เจ้าก่อน เดินทางกลับมหาสารคาม
ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
   
 
 
 
 
  ภาพ/ข่าว สัญญา วุฒิสาร  
     
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster