- - >หัวข้อข่าว  

วัดเวฬุวนาราม บ้านหนองสิมน้อย ต.หนองสิม

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

**********************

วัดเวฬุวนาราม บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

*********************************

21 – 22 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารใบลานที่วัดเวฬุวนาราม บ.หนองสิมน้อย ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งก่อนหน้านั้น พระครูสุทรธรรมพิมล พระสงฆ์นักพัฒนา ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ เพื่อไปจัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารใบลาน

วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่บ.หนองสิมน้อย ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เดิมนั้นวัดชื่อว่า วัดบ้านหนองสิมน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดปัจจุบัน ห่างประมาณ 300 เมตร มีหนองน้ำกั้นอยู่ ญาติโยมไปทำบุญจะต้องเดินข้ามหนองน้ำนี้ ต่อมา พ.ศ. 2415 พระอุปัชฌาย์ปล้อง (หลวงพ่อมืด) ได้พาชาวบ้านย้ายมาตั้งวัดใหม่ปัจจุบันเนื่องจากระยะทางจากบ้านถึงวัด ไม่สะดวกการไปทำบุญ โดยมีพ่อใหญ่จันที แม่ใหญ่โม้ ภูลาด ได้บริจาคที่ดินให้ตั้งวัด ประมาณ 3 ไร่ ทางชาวบ้านจึงได้ถางป่าเพิ่มเติม รวมเป็นที่ตั้งวัดประมาณ 8 ไร่ ด้วยบริเวณวัดนี้มีป่าไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “ เวฬุวนาราม ”

ต่อมาได้สร้างพระธาตุจูมคำ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา แก่พุทธสาสนิกชน และเพื่อสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี พระธาตุจูมคำมี 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระประธาน ชั้นที่ 1 ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งก็มีเอกสารใบลานรวมอยู่ด้วย

ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทำทะเบียนและจัดเก็บใบลาน ภายในพิพิธภัณฑ์ วัดเวฬุวนาราม

เอกสารใบลานส่วนมากจะไม่ครบชุด และชำรุดมาก และชื่อเรื่องส่วนมากกระจัดกระจาย จึงได้รวมเป็น ปกิณกะ นอกจากทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ จัดเอกสารใบลานแล้ว ก็ได้ช่วยจัดและทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อีกด้วย

พระธาตุจูมคำ

สภาพทั่วไปภายในวัดเวฬุวนาราม

สภาพทั่วไปภายในวัดเวฬุวนาราม

สภาพใบลาน

สภาพใบลาน

เจ้าหน้าที่กำลังจัดหมวดหมู่ร่วมกับชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่กำลังจัดหมวดหมู่

ใบลานที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

ถ่ายภาพร่วมกับพระครูสุทรธรรมพิมล

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

***********