โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อข่าว -->
คณะหอสมุดแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
                คณะหอสมุดแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ และได้แวะเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2547
                 

            ให้การต้อนรับโดย ผศ.วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการทุกคน
         
 
ภาพ: นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster