หน้าแรก.. Admin ...เพิ่มกิจกรรม .. ดูกิจกรรมทั้งหมด
 
                              เรื่อง:
Q00025 โครงการปริวรรต วิเคราะห์ จัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ตุลาคม 55 - กันยายน 56 (ตอบ881)
Q00024 ลงพื้นที่อบรมโครงการชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ 7-8 ก.ค. 2555 (ตอบ1081)
Q00023 อบรมอักษรธรรมอีสานสำหรับนิสิต 19,20,26,27พ.ค. 2,3 ก.ค. 2555 (ตอบ872)
Q00022 รับรางวัล "ศิลปินมรดกอีสาน และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี55" 2 เมษายน 2555 (ตอบ0)
Q00021 จัดบูธภาพข่าว งานประกวดภาพถ่าย 1 เมษายน 2555 (ตอบ0)
Q00020 งานมุฑิตาจิต พระราชปริยัตยาทร วัดมหาชัย 20 มีนาคม 2555 (ตอบ0)
Q00019 จัดอบรมเด็กบ้านท่าม่วง 18-21 มีนาคม 2555 (ตอบ881)
Q00018 เข้าร่วมประชุมแห่ธรรมบ้านหนองหิน 16 มีนาคม 2555 (ตอบ895)
Q00017 กรมแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการที่อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22-23 มีนาคม 2555 (ตอบ0)
Q00016 อ.มณีปิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร พานิสิตปริญญาโท – ปริญญาเอก มาเยี่ยมชมโครงการ 17 มีนาคม 2555 (ตอบ962)
Q00015 เข้าอบรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ วันที่ 15 มีนาคม 2555 (ตอบ0)
Q00014 เรื่อง ประเมินพนักงานที่กองวิจัย 6 มีนาคม 2555 เวลา (ตอบ0)
Q00013 ประชุมตำรายา 7 ก.พ 55 (ตอบ1293)
Q00012 ประชุม ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 7 ก.พ 55 (ตอบ1007)
Q00011 นำเสนอข้อมูล 1 คณะ 1 ชุมชน 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอบ795)
Q00010 ศึกษาแผ่นศิลาจารึก ณ วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 28-30 มี.ค 55 (ตอบ0)
Q00009 อ.ดร.นิศาชล จำนงศรี นัดสัมภาษณ์ 3 ก.พ 55 (ตอบ84286)
Q00008 เชิญประชุม 23ม.ค55 (ตอบ0)
Q00007 ประเมินคุณภาพภายนอก 17 ม.ค 55 (ตอบ0)
Q00006 ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าศึกษาดูงานเอกสารโบราณ 11 ม.ค 55 (ตอบ1049)
Q00005 ให้ข้อมูลงานประกัน 16-19 ม.ค 55 (ตอบ0)
Q00004 เชิญประชุม เรื่องพิธีการฝ่ายสงฆ์ 13 ธ.ค 54 (ตอบ1029)
Q00003 จัดนิทรรศการ สสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด 1-2 ธ.ค 54 (ตอบ3906)
Q00002 เตรียมงานจัดนิทรรศการ สสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พ.ย 54 (ตอบ876)
Q00001 ประชุมบุคลากร 5 หน่วยงาน 28 พฤศจิกายน 2554 (ตอบ1195)
จำนวน : 50 ผู้สนใจ     ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 2 หน้า - [หน้าแรก ]  [ ย้อนกลับ
กระโดดไปหน้า I 1  2  |