| หน้าแรก | หน้าหลักข้อมูล| ช่วยกันตอบ click |

ข้อมูล : รับรางวัล "ศิลปินมรดกอีสาน และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี55"
วันที่ 2 เมษายน 2555
เวลา 08.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ รับรางวัล ศิลปินมรดกอีสาน และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2555 สาขาภาษาและวรรณกรรม
ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯโดย: 2 เมษายน 2555 - 19/3/2012


ตอบคำถาม

ชื่อ/Name*
Email *  (ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้อง เช่น xx@xx.com)

คำอธิบาย *