| หน้าแรก | หน้าหลักข้อมูล| ช่วยกันตอบ click |

ข้อมูล : งานมุฑิตาจิต พระราชปริยัตยาทร วัดมหาชัย
วันที่ 20 มีนาคม 2555
เวลา 08.30 น.
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เรื่อง งานมุฑิตาจิต พระราชปริยัตยาทร วัดมหาชัย
ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
โดย: 20 มีนาคม 2555 - 15/3/2012


ตอบคำถาม

ชื่อ/Name*
Email *  (ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้อง เช่น xx@xx.com)

คำอธิบาย *