ดูข่าวทั้งหมด
วีดีโอกิจกรรม    
 
- พิธีแห่ธรรมและบายศรีสู่ขวัญ
    คัมภีร์ใบลานบ้านหนองหิน
    อ.เมือง จ.มหาสารคาม
     ขอขมาบุรพาจารย์
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
   โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานฯ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ฝึกปริวรรตคัมภีร์ใบลาน
หลังจากทำพิธีขอขมาบุรพาจารย์
แล้วจึงเริ่มลงมือฝึกปริวรรต
คัมภีร์ใบลานจากใบลานต้นฉบับ
 
 
 

 

 

Upcoming Events
 
       
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-725-686